சிறுநீரக கல் வராமலே தடுக்க முடியுமா? 1

சிறுநீரக கல் வராமலே தடுக்க முடியுமா?

சிறுநீரக கல் – ஏன் வருகிறது? எப்படி தடுக்கலாம்? வந்தால் என்ன செய்வது?

More Health Tips in Tamil Subscribe Our Channel : https://goo.gl/fNsNDP

For More Tamil Health Tips : https://24tamil.com
FB : https://www.facebook.com/24tamildotcom
Twitter : https://twitter.com/24tamildotcom
Google+ : https://plus.google.com/+24tamildotcom
Pinterest : https://www.pinterest.com/24tamildotcom

#24tamil #Health #Kidneystone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YES TAMIL

TAMIL ENTERTAINMENT

YES TAMIL